Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Taksäkerhet och fallskyddssystem

När det gäller taksäkerhet så finns det flera olika fallskyddssystem som man kan använda sig av – både sådana som kan monteras vertikalt och sådana som monteras horisontellt längs med taknocken. Vanligast är att man använder sig av ett horisontellt fallskyddssystem vid exempelvis takreparationer, byten av takpannor eller underhåll av yttertak.

Denna typ av arbeten kräver både hög säkerhet och god rörelsefrihet för arbetarna, vilket gör att ett horisontellt system med en längsgående skena eller vajer lämpar sig extra väl.

Oftast använder sig arbetaren av en karbinhake eller krok för att fästa sin säkerhetslina i systemet, karbinhaken glider lätt längs med vajern vilket gör att han eller hon kan röra sig fritt åt alla håll utan att hindras av utrustningen. System av denna typ kan normalt sett ge bra taksäkerhet till runt sju personer samtidigt, vilket också gör systemet kostnadseffektivt för företaget.

Förutom att förse arbetarna med personlig fallskyddsutrustning kan företaget så klart också öka sin taksäkerhet genom att montera dit skyddsnät, ställningar och skyddsräcken som förhindrar fall. Beroende på hur taket i fråga ser ut är det dock inte alltid möjligt att montera dit fast skyddsutrustning och då är det ju extra viktigt att arbetarnas personliga fallskyddsutrustning håller en hög kvalitet.

Fallskyddsselarna bör vara flexibla och tåliga med säkra förankringspunkter och samtidigt tillåta arbetarna att röra sig på ett bekvämt sätt. Vid takarbeten behöver man ofta sitta på huk under längre perioder, vilket kräver att selarna inte skaver eller skär in någonstans och orsakar obehag.

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvar för att rätt skyddsutrustning finns tillgänglig på arbetsplatsen och det gäller såväl det fasta systemet som arbetarnas personliga fallskyddsutrustning. Ansvar för underhåll, reparationer och besiktning av skyddsutrustningen åligger också arbetsgivaren. Besiktning av fallskyddsutrustning ska enligt lag ske en gång om året.

Att hålla sin personal informerad och utbildad i taksäkerhet utgör också en stor det av företagets säkerhetsarbete. Det är viktigt både för arbetarnas välmående på jobbet och för företaget att alla som arbetar på hög höjd känner till vilka lagar och föreskrifter som finns gällande taksäkerhet och skyddsutrustning.

För att arbetarna ska känna sig trygga på arbetsplatsen behöver de veta hur de ska hantera sin utrustning för att undvika skador, men det är lika viktigt att de vet hur de ska agera i det fall olyckan faktiskt inträffar. Taksäkerhet handlar lika mycket om förebyggande åtgärder och information som om praktiskt säkerhetsarbete direkt på arbetsplatsen.

RopeAccess.se är ett av de bolag som kan hjälpa dig med taksäkerhet och fallskydd - klicka här för mer information.

27 Jun 2012