Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Vad är en arbetsgivarorganisation?

I dagens tidning så kan man läsa om att Kommunal funderar på att byta namn, att Läraranas riksförbund får kritik från sina medlemmar och att Hamnabetarförbundet hotar med strejk i Göteborgs hamn. Konflikter och förhandlingar på arbetsmarknaden är verkligen ett aktuellt ämne och det kommer förmodligen alltid att vara så, mer eller mindre iallfall.

Fackförbund får alltså mycket publicitet för tillfället, men i samband med det så är det lätt att glömma fackförbundets motpart i olika förhandlingar och debatter, nämligen de arbetsgivarorganisationer som finns i Sverige.

Men vad är då en arbetsgivarorganisation? En högst relevant fråga, och just svaret på denna fråga tänkte denna artikel bidra med.

Vad är en arbetsgivarorganisation?

Man kan säga att en arbetsgivarorgansiation utgör fackförbundets motpart på arbetsmarknaden. Att organisera sig i arbetsgivarorgansiationer är alltså företagarnas och därmed arbetsgivarnas sätt att bli en form av maktfaktor gentemot fackförbunden, när de kommer med sina krav på exempelvis ökade löner och andra förbättrade arbetsvillkor för de anställda. Arbetsgivarorganisationerna kan även jobba med opinionsbildning för att på så vis lyfta upp arbetsgivarnas nyckelfrågor i media.

För att organisera sig på det bästa sättet så har arbetsgivarna skapat en centralorgansiation. Denna organisation heter Svenskt Näringsliv, och denna organisation organiserar i sin tur en mängd olika branschförbund/medlemsorganisationer.

Dessa är närmare bestämt 49 stycken och skall alltså representera respektive bransch eller verksamhetsområde som man kan dela in den svenska arbetsmarknaden i. Precis som det kostar att vara medlem i ett fackförbund, så kostar det även att vara medlem i en arbetsgivarorganisation.

Medlemsavgifterna skall räcka till en del medlemsförmåner plus även fonderas utifall det skulle bli en arbetsmarknadskonflikt om arbetarna exempelvis går ut i strejk, varpå arbetsgivaren får minskade intäkter.

En stor arbetsgivarorgansiation är Almega, som organiserar 7 olika arbetsgivarförbund med den gemensamma nämnaren att de är företag inom tjänste-sektorn. Således så förhandlar detta förbund med exempelvis fackförbundet Unionen när det gäller kollektivavtalade lönenivåer för tjänstemän inom den privata sektorn.

2 Oct 2012