Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Vad är en sjukförsäkring?

Inledning

Många har koll på traditionella försäkringar såsom bil, hem och villaförsäkring. Gemensamt för dessa försäkringar är att de ersätter din egendom. Min erfarenhet från försäkringsbranschen säger mig dock att kunskapen är mindre angående försäkringar som ersätter dig som person, dvs, personförsäkringar. Exempel på denna typ av försäkringar är olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, inkomstförsäkring, vänta-barn försäkring samt sjukförsäkring.

Det finns mycket att säga om alla dessa försäkringar men i denna artikel tänkte jag beskriva sjukförsäkringen.

Om Sjukförsäkring

Man kan aldrig veta om man kommer drabbas av sjukdom eller olycka. Blir du kortvarigt sjukskriven så drabbar det förmodligen inte ekonomin så märkbart. Blir det dock en längre sjukskrivning så kan det förorsaka allvarliga konsekvenser för din privatekonomi.

En sjukförsäkring ersätter ditt inkomstbortfall på grund av sjukskrivning upptill 90 % av din inkomst. Detta kan jämföras med en inkomstförsäkring som ersätter 80 % av din inkomst vid arbetslöshet.

Hur fungerar sjukförsäkringen?

Den allmänna sjukförsäkringen ger 80 % av lönen upp till 7,5 prisbasbelopp (ca 330 000 kr). Om din sjukskrivning går så långt att du får sjuk/aktivitetsersättning så får du bara ca 65 % av din vanliga lön. En avtalsförsäkring via kollektivavtalet kan också gå in och ersätta dig under din sjukskrivning.

Du får din ersättning från försäkringen när du varit sjukskriven i antingen 90 eller 360 dagar. Tiden innan du får ersättning kallas karensperiod. Ofta kan du välja karensperiod själv när du ansöker om försäkring. Ju kortare karensperiod, desto högre blir premien i regel.

Om du blir sjukskriven inom 2 år från att försäkringen tecknats så får du ett reducerat försäkringsbelopp. I regel lämnas ersättning under maximalt 10 år. Det kan vara bra att veta att premien är så gott som avdragsgill. Ersättningen skall dock beskattas som vanlig inkomst.

Under tiden du får ersättning så behöver du inte heller betala premien enligt principen att om du är 100 % sjukskriven så betalar du ingen premie alls. Är du däremot 50 % sjukskriven så betalar du 50 % av premien.

Ersättningen fungerar alltså enligt nedan.

      Privat sjukförsäkring kompletterar så du får 90 % av lönen Privat sjukförsäkring kompletterar så du får 90 % av lönen
    Avtalad sjukförmån kompletterar så du får 90 % av lönen   Avtalad sjukförmån kompletterar
Karensdag Sjuklön 80 % av lön Sjukpenning 80 % av lön Sjukpenning 80 % av lön Sjuk-/aktivitetsersättning c:a 60 % av lön
Dag 1 Dag 2-14 Dag 15-90 Dag 91- Dag 91-

Vem kan teckna försäkringen?

Vem som helst kan inte teckna denna försäkring. Grundkraven är att du skall vara mellan 16 – 55 år, uppfylla hälsokraven, vara inskriven hos försäkringskassan och bo i Sverige. Hälsokraven återfinns i en så kallad hälsodeklaration som är en blankett som du måste fylla i och få godkänd innan din försäkringsansökan går igenom.

 

11 May 2012