Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Varför repetitionsutbildning?

Kunskap är en färskvara, det har väl de flesta av oss märkt någon gång. Det räcker inte att vi gick en kurs för fem år sedan, vi måste hålla igång våra kunskaper för att de ska vara levande.

Dessutom förändras information och nya rön kan uppkomma. Med hjälp av en repetitionsutbildning kan man både uppdatera sig och påminnas om saker som kanske fallit i glömska.

Vilka intyg kräver repetitionsutbildning?

När man transporterar farligt gods på landsväg ska man ha ett ADR-intyg som visar på kunskap och kompetens att utföra arbetet på ett säkert sätt. Detta intyg gäller endast fem år och för att förlänga det kräver myndigheten för samhällsskydd och beredskap att man genomgår en repetitionsutbildning.

Det går att förnya intyget när som helst inom den 12-månadersperiod som föregår intygets utgångsdatum. En påminnelse skickas ut sex månader innan intyget upphör att gälla, så du har god tid på dig att boka repetitionsutbildning.

Kunskapskraven på en repetitionsutbildning är samma som vid en grundutbildning. Utbildningen, som brukar vara några dagar, vänder sig till alla som transporterar farligt gods. Det kan exempelvis vara chaufförer, transportledare och speditörer.

Även liftutbildningar kräver repetitionsutbildning. Liftutbildningsrådets utbildningsbevis gäller, liksom ADR-intyget, i fem år, sedan är det dags att åter visa prov på kunskaperna.

Liftutbildningsrådet menar att de huvudsakliga anledningarna till kravet på en repetitionsutbildning är branschens snabba utveckling, maskinutveckling och de ökande kraven på tempo och effektivitet. Kunskaperna som förvärvas på utbildningen dokumenteras med prov och intyg.

Repetitionsutbildning för lift handlar främst om säkerhet, vanliga tillbud, riskhantering, riskanalys och åtgärder som ska tas innan körning. Personer som har gått grundutbildningen, men inte har arbetat särskilt mycket med liftarbete, rekommenderas att gå om grundutbildningen.

Även travers- och truckförare ska gå repetitionsutbildning. Om du vill lära dig mer och även få bättre koll på fler utbildningar så rekommenderar jag att kolla in Svenska Utbildningars webbplats.

Arbetsmiljöverket har skrivit in återkommande repetitionsutbildningar i lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete och det gäller arbetstagare som använder lyftanordningar, lyftredskap, truckar och arbetsplattformar. Denna typ av repetitionsutbildning är inte särskilt lång och innehåller bland annat bitar som daglig tillsyn, batterivård, risk-, tillbud- och olycksrapportering, maskinens arbetssätt samt det som rör säkerhetsbestämmelser.

21 Feb 2013