Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Vem kan få sjukpenning?

Har du varit sjuk någon gång? Ledande fråga kanske, för jag vågar nästan lova att 100 % av befolkningen någon gång varit sjuk. När man är barn och sjuk så är det ju inte så mycket att tänka på eftersom föräldrarna styr upp det mesta med vårdcentraler och sjukanmälan till skola/dagis osv.

Men när man blir större, börjar jobba, och samtidigt beroende av en inkomst för att klara sin hyra och dylikt så kan sjukfrånvaro bli lite mer komplext. En sak som hör ihop med sjukfrånvaro är den så kallade sjukpenningen. Sjukpenning är en ersättning man kan få för förlorad arbetsinkomst på grund av sjukdom/olycksfall, och detta penningbidrag administreras av Försäkringskassan.

Vidare så är en närliggande förmån till sjukpenning, föräldrapenningen som kan ge ersättning när man är hemma med barn, men det är ett annat ämne.

Sjukpenningen - vem kan få ersättning genom den?

Man hör ju ganska enkelt på namnet sjukpenning att det krävs att du är sjuk. Penningbidraget kan dock även utbetalas om du är sjukfrånvarande på grund av olycksfall. Detta bidrag kommer dock inte bli aktuellt förrän du som anställd varit sjukskriven i 14 dagar.

Detta beror på att din arbetsgivare i regel skall betala en så kallad sjuklön under dessa dagar. Första dagen av sjukfrånvaron är även en karensdag, vilket innebär att du inte får ekonomisk kompensation för den. När således dessa 14 dagar gått så blir alltså sjukpenningen aktuell och det som händer då är att arbetsgivaren kontaktar Försäkringskassan för att ansöka om sjukpenning åt dig.

I en perfekt värld så är detta en bra modell, men i verkligheten så är det inte alltid som arbetsgivaren fullgör denna plikt och i dessa fall så kan sjukpenning betalas av Försäkringskassan. Vidare så är sjukpenningen framförallt anpassad för anställda arbetstagare, men den kan även betalas ut till exempelvis egenföretagare, arbets-sökande och de som går på föräldrapenning eller graviditetspenning.

4 Jul 2012