Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Vilken slang ska man välja?

Vilken slang är bäst och vilken bör just jag välja? Två svåra frågor som tidvis bekymrar många människor i varierande utsträckning. Det är också svårt att ge ett entydigt svar på detta helt utan vidare. Många försöker visserligen alltjämt.

Men det är förstås svårt att konstruera universallösningar som håller måttet vid en närmare granskning. Det är helt enkelt rätt meningslöst att säga något definitivt utan att ta hänsyn till de unika omständigheter som råder i varje enskilt fall. Under vissa förutsättningar är en slang av silikon svårslagen och ett givet val. Andra gånger får man bättre resultat med en slang av plast i polyuretan.

Ändamålsenlig anpassning

Det är under alla omständigheter alltid bäst att satsa på en slang av så hög kvalitet som möjligt. Projekt som kännetecknas av ett systematiskt snålande vid val av viktiga komponenter möts så gott som alltid av allvarliga problem och bakslag.

Symptomen gör sig inte nödvändigtvis tillkänna på en gång. En flitigt använd skärmaskin för industriell tillverkning vars kylsystem utrustats med en direkt underdimensionerad slang under en begränsad period kan se ut att fungera felfritt. Men det är fullt tänkbart, och till och med ganska troligt, att vitala delar i maskinens inre slits i allt snabbare takt.

Sönderfallet kan dessutom ha pågått under en längre tid utan synbara symptom. Konstruktionen kan i värsta fall vara ett fåtal dagar eller rentav timmar från ett totalt haveri och då blir det dyrt på allvar. Kontentan av detta är alltså att direkt missriktade och alltför yviga sparpaket ibland stjälper men än de hjälper.

De bästa och mest effektiva lösningarna är rent generellt de som utgår ifrån och anpassats till de faktiska omständigheter som råder på företaget. Önsketänkande kan nog ha en viss motiverande effekt men är sällan en bra utgångspunkt för avgörande beslut, särskilt inte då betydelsefull teknik berörs.

Vill du veta mer om slangar? Läs vidare på Sveriges alla slangar så vet du exakt vad alla slangar gör och är till för.

7 Oct 2013