Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Vilket ansvar har du som arbetsgivare när det gäller sjukfrånvaro?

Att starta eget företag kan vara bland det häftigaste som finns. Tänk att kunna förverkliga sina ideer utan att ha någon chef som bestämmer vad du skall göra. Möjligheten finns även att skapa sig en förmögenhet på sitt entreprenönskap. Möjligheterna är många, men det är också betydligt mer otryggt och osäkert jämfört med en anställning. Trots detta så har jag aldrig träffat en entreprenör som skulle vilja byta egenföretagandet mot en vanlig anställning. Ännu häftigare blir det när man börjar anställa personer för att arbeta i företaget.

Tänk att bidra till att fler arbetstillfällen skapas i Sverige, häftig känsla! Men som arbetsgivare så kommer även ett ansvar. Vad händer exempelvis om någon eller några av de anställda blir sjuka? Då krävs en del från arbetsgivaren, och jag hoppas att du genom denna artikeln får information om vad som är bra att känna till i detta läge.

Hur fungerar sjuklön?

Du är skyldig att betala ut sjuklön till en anställd som blivit sjuk. Detta gäller från och med första anställningsdagen, och din skyldighet innebär att du skall betala sjuklön under dag 2-14  i samband med sjukvård.

Dag 1 är en karensdag och det är även den dagen som sjukanmälan skall göras av den anställde. Den anställde har också en skyldighet, nämligen att lämna in en skriftlig försäkran angående hur omfattande sjukfrånvaron är. Det kanske är så att den anställde inte behöver vara sjukfrånvarande 100 %? Denna sjukförsäkran behöver dock inte innehålla någon uppgift om diagons.

Läkarintyg

Den åttonde dagen av sjukfrånvaro skall den anställde lämna ett intyg eller utlåtande från en läkare angående arbetsförmågan. Tanken med detta intyg eller utlåtande är att det skall styrka den nedsatta arbetsförsmågan. Efter detta skall den anställda skicka in detta intyg till försäkringskassan.

Försäkringskassan

Om den anställde varit sjukfrånvarande mer än 14 dagar så skall du som arbetsgivare meddela försäkringskassan detta, efter att detta är gjort så kan den anställda få ersättning från försäkringskassan.

Sjukvårdsförsäkring

Det är inget krav att du som arbetsgivare tecknar sjukvårdsförsäkring till dina anställda. Det är dock bra eftersom denna försäkring gör att den anställda får vård snabbt och kan på så sätt komma tillbaka till sitt arbete lite snabbare.

10 May 2012