Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

YKB – ett krav om du vill jobba som yrkesförare

Sedan den 10:e september 2009 gäller nya regler för den som kör tung lastbil i jobbet i alla EU-länder samt Norge, Liechtenstein och Island. Alla yrkesförare måste numera erhålla ett yrkeskompetensbevis, ofta förkortat YKB. Detta certifikat avser att öka säkerheten i en bransch som ofta transporterar känsligt eller farligt gods och där yrkesarbetarna ofta kör långa sträckor. Genom att gå en utbildning ökar man säkerheten för medtrafikanter och förare.

Vad krävs för att erhålla ett YKB?

För att man ska kunna få ett YKB måste man först och främst gå igenom en grundutbildning på minst 280 timmar i det fall man är under 21 år och minst 140 timmar om man är över 21 år. Utbildningsanordnare finns över hela landet och det finns ett flertal ställen som man kan vända sig till för att få ett YKB utfärdat.

Det är framförallt trafikskolor och gymnasieskolor som anordnar utbildningarna men det finns också andra alternativ. Efter att man klarat av grundkursen måste man sedan genomgå fortbildningar efter fem år för att uppdatera sitt YKB.

Dessa omfattar cirka 35 timmar och om man inte tar en fortbildning så upphör yrkeskompetensbeviset att gälla. Du kan läsa mer om vilka krav som finns för ett yrkesförarbevis på den här webbplatsen.

Vilka behöver ett yrkeskompetensbevis?

Alla som har fått sitt C-körkort efter den 10:e september 2009 behöver detta certifikat för att kunna arbeta som yrkesförare. Har man fått sitt körkort innan det datumet kan man ändå jobba som yrkesförare men dessa måste genomföra en fortbildning inom sju år från det att körkortet utfärdades.

Det man bör tänka på innan man genomför utbildningen är att den är godkänd av svenska Transportstyrelsen eftersom detta är ett krav för att yrkeskompetensbeviset ska vara giltigt. För att få reda på om du kan genomföra utbildningen på din ort, kan du höra av dig till Transportstyrelsen för mer information om lokala utbildningsanordnare.

29 May 2013