Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Symtom vid epilepsi

Vilka symtom symtom får du vid epilepsi?

Sjukdomen delas in i en rad olika typer av anfall. Flera av anfallen indelas från vart i hjärnan som de epileptiska anfallen startar. Partiell epilepsi är anfall som startar i en begränsad del av hjärnan. Den drabbade personen är vid medvetande och får små snabba ryckningar och det börjar som stickningar i fingrarna och vandrar sedan uppåt längs armarna.

Anfallen kan även vara så kallat sensoriskt, då den drabbade personen får stickningar, domningar, hör ljud eller ser olika former av blixtar. Den drabbade personen kan under denna form av anfall få en sänkt medvetandegrad. Personen kan vara vaken, men kanske inte svarar på tilltal. Den ”försvinner” under ett kort tag. Partiell epilepsi startar lokalt i en viss del av hjärnan, men kan sprida sig och kallas då primär generaliserad epilepsi.

Primär generaliserad epilepsi är när den drabbade personen får anfall av elektrisk aktivitet som sprids i båda hjärnhalvorna. Anfallen kommer även i dessa fall plötsligt och är kraftiga. Personen kan få medvetandeförlust, starka ihållande kramper i muskler och armar, och ben kan sträckas ut och bli mycket spända.

Detta sker inom ett 10-tal sekunder och följs av att armarna och benen spänns och får ryckningar under ett par minuter. Vissa personer får ryckningar ända upp till 10 minuter. Det sker även att den drabbade personen skriker när luften pressas ur bröstkorgen. Personen tappar medvetandet och ”försvinner” bort under den tid då anfallet pågår.

När det hela avtar och personen återfår medvetandet, så slappnar kroppen av och musklerna blir extremt avslappnade. Personen blir oftast mycket trött och är inte alltid medveten om vad som hänt. Denna efterfas pågår mellan 5-20 minuter, men kan pågå i flera timmar beroende på vem den drabbade är och vad för slags andra sjukdomar den specifika personen har.

Många vill sova efter ett stort anfall vilket inte är så konstigt egentligen. Hjärnan har ju laddat ur sig en hög grad av elektrisk aktivitet och musklerna har ju krampat och varit ansträngda.

Absenser är en annan form av epilepsi. Det är när personen får en kortvarig medvetandeförlust. Personen ”stannar upp” i den aktivitet den just höll på med. Om personen t.ex just satt och skrev, så stannar den upp en kort stund i skrivandet eller om han/hon är ute på en promenad, så stannar personen upp en kortare stund mitt i promenaden.

Dessa anfall varar mellan några sekunder upp till en halv minut. De ryckningar som uppstår av denna form av anfall kommer oftast i ansiktet och de som har denna form av epilepsi är oftast barn och ungdomar.

Anfallen kan komma ofta. Ända upp till 100 gånger per dag och störa den drabbade personen i sin vardag på ett speciellt sätt. Sekundärt generaliserad epilepsi är anfall där den elektriska aktiviteten har startat i en lokal del i hjärnan, men sedan sprider sig och blir till ett mycket kraftigare anfall. Den drabbade personen tappar medvetandet när det övergår till att bli ett kraftigare epileptiskt anfall.

Detta var de symtom man kan få när man har epilepsi. Utforska gärna mer om ämnet genom att läsa artikeln diagnos vid epilepsi.

28 Mar 2013