Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Teknik för att lösa sudoku

Sudoku är ett sifferpussel som ursprungligen kommer från Japan. Ett sudoku spelas på ett rutnät med 9x9 kvadrater indelat i 3x3 regioner. Målet med spelet är att fylla i rutnätet så att varje rad, kolumn och region (om 3x3 rutor) innehåller siffrorna 1-9 - och varje siffra ska i dessa rader, kolumner och regioner finnas med en gång, varken mer eller mindre.

Alla sudoku har redan siffror ifyllda i rutnätet, dessa siffror är dina ledtrådar. Med hjälp av dem listar du ut var resterande siffror ska placeras. Minsta antalet siffor eller ledtrådar som kan förekomma i ett sudoku med en unik lösning är 17, enligt matematikern Gordon Royle vid University of Western Australia.

Sudoku-pussel finns oftast i flera svårighetsgrader från lätta pussel till väldigt svåra. De lätta pusslen har fler ledtrådar och kräver endast enklare logik för att lösa medan svåra sudoku ofta kräver avancerad logik för att lösa.

En enklare teknik som hjälper dig att lösa lättare sudoku är följande: välj en rad, kolumn eller region och gå igenom varje nummer som inte finns utplacerat. Eftersom flera nummer redan finns utplacerade kommer det finns ett begränsat antal platser som ditt nummer kan finnas på. Du vill hitta den siffran som bara kan finnas på en enda plats. Det lättaste är om du börjar med att gå igenom rader, kolumner eller regioner som redan har många siffror ifyllda.

Har du svårt att hålla reda på alla möjliga platser som en siffra kan förekomma i kan du skriva in siffran i de möjliga rutorna. Det ger en bättre överblick över var siffrorna kan placeras, men är oftast bara nödvändigt på svårare pussel. Tänk på att skriva väldigt litet.

De avancerade teknikerna för att lösa sudoku är allt för komplexa för att tas upp här men de inkluderar dubbla par, nakna par, gömda par, x-vinge, svärdfisk, tvingande kedja med mera.

29 Feb 2012