Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

3 tips för funktionshindrade som vill byta assistansbolag

Det är snart två decennier sedan lagen om stöd och service för vissa funktionshindrande infördes (LSS). Hela poängen med lagen var att öka möjligheten för människor med funktionshinder att kunna leva ett liv som var så likt andra människors liv som möjligt, och få en plats i samhället på samma villkor och förutsättningar som alla andra.

En annan viktig del i lagen är att individer med funktionshinder själva ska få bestämma över hur de vill leva sina liv så långt det bara är möjligt.

På så vis flyttade lagen fokus från den funktionshindrade som en slags "passiv" patient, till en individ som faktiskt hade rätt att ta beslut om sin egen situation. Överhuvudtaget är LSS en lag som öppnat upp nya dörrar för funktionshindrade, både vad gäller rättigheter och valmöjligheter.

En viktig i LSS är som sagt den utökade medbestämmanderätten för den funktionshindrade. En rättighet som nu även kom att gälla valet av vem som stod för den personliga assistansen. Grundförutsättningen är alltid att kommunen ska ordna personlig assistans åt den som har rätt till denna hjälp. Men numera är den funktionshindrade även i sin fulla rätt att välja ett privat assistansbolag. Eller att driva assistansen helt på egen hand, i den meningen att brukaren själv anställer sina assistenter, betalar ut löner och sköter allt själv, som vilket företag som helst.

Just det här med att gå från en standardiserad kommunal lösning, till en mer individanpassad privat, är något som bara blir mer och mer vanligt. Om vi tittar på statistiken idag så kan man generellt säga att av alla som har rätt till personlig assistans, så väljer hälften en privat lösning. Antingen i form av ett assistansbolag, kooperativ, eller egen drift.

För dig som funderar på att byta från en kommunal assistansanordnare till ett privat assistansbolag följer här 4 viktiga saker att ha i åtanke.

1. Budget och lönesättning

Det finns alltid en budget, det vill säga en ekonomisk "ram", för den personliga assistansen. Försäkringskassan betalar ut en assistansersättning varje månad på ett visst belopp, och detta belopp ska sedan fördelas ut på de olika kostnadsposterna.

Största delen av kostnaderna går till assistenternas löner. Men det viktiga att förstå om man väljer ett privat assistansföretag är att det alltid finns ett utrymme att påverka hur mycket pengar som går till vad. Ett exempel på detta kan vara att man varje månad avsätter en viss summa till nöjen, resor och utbildning för den funktionshindrade, eller något annat som känns viktigt.

Poängen är att här kan brukaren, eller den som representerar brukaren såsom en anhörig, vara med och bestämma hur budgeten ska fördelas.

2. System för vikarier

Det är ett faktum att människor inom alla yrkeskårer byter jobb då och då, blir sjuka, föräldralediga eller råkar ut för något annat som påverkar deras möjlighet till närvaro på arbetsplatsen. Däremot så finns det få branscher där en människas frånvaro på arbetsplatsen kan få såna tråkiga konsekvenser.

Många funktionshindrade är ju helt beroende av sina assistenter för att överhuvudtaget komma upp ur sängen och få hjälp med basala behov som mat, toalettbesök och hygien. Med detta sagt är det viktigt att assistansbolaget har ett fungerande system för vikarier. Med andra ord att de snabbt kan ersätta en tillfällig frånvaro på arbetsplatsen med kompetent personal.

3. Det finns gratis hjälp

Idag finns det en mycket fördelaktig och helt kostnadsfri hjälp att få för alla som vill byta assistansbolag. Inte bara från ett kommunalt till ett privat, utan även från en befintlig privat lösning till en annan privat. Denna hjälp gäller alltså även dig som är missnöjd med ditt nuvarande assistansbolag och vill leta upp ett bättre.

Tjänsten kallas för assistansförmedling och du kan läsa mer om hur du byter assistansbolag med denna tjänst på den här sidan.

Det som är bra med denna service är att den tar avstamp i den funktionshindrades behov och krav. Med detta som utgångspunkt så tar assistansförmedlingen sedan fram förslag på assistansbolag som kan möta dessa krav.

Assistansförmedlingen är även med och hjälper till under förhandlingsprocessen med assistansanordnaren och bistår med juridisk expertis och annan kunskap som krävs för att tillvarata brukarens rättigheter. Eftersom det handlar om en privatiserad bransch kan denna hjälp vara väldigt viktig för att den funktionshindrade ska få optimala villkor.

21 Mar 2014