Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

AEA - Information om akademikernas erkända a-kassa

Har du hört hört talas om AEA? Det är en förkortning för Akademikernas erkända a-kassa och det är som namnet antyder en a-kassa som riktar sig till akademiker. Det är Sveriges största a-kassa med cirka 640 000 medlemmar.

Denna a-kassa har växt kraftigt de senaste åren, jämför man med 2009 års statstistik så hade kassan ca 610 000 medlemmar. Anledningen till tillväxten är att det blir fler och fler akademiker i Sverige samt att kassan har näst lägst avgift av alla a-kassor. Avgiften ligger på 90 kr per månad. Endast finans- och försäkringsbranschens a-kassa har en lägre avgift, den ligger på 85 kr per månad.

Kan vem som helst bli medlem i denna a-kassa då? Svaret är nej, du måste ha minst 180 högskolepoäng med det nya systemet eller 120 högskolepoäng med det gamla systemet. De är väldigt hårda med detta krav och du behöver skicka in studiebevis med förteckning över dina högskolepoäng i samband med att du ansöker till a-kassan.

Du ombeds även skicka in kopia på lönespecifikation i ansökningsförfarandet. Det spelar dock ingen roll om du är anställd eller företagare, båda två kan bli medlem i AEA. Du behöver heller inte vara medlem i ett fackförbund för att bli medlem. Denan a-kassa är fristående från fackförbunden så att bli medlem i denna a-kassa är mer att beteckna som att du tecknar en försäkring.

Hur fungerar ersättningen då? Precis som i alla a-kassor så får du ut max 10 500 kr efter skatt under de första 200 dagarna och därefter ca 9 100 kr under 100 dagar. I regel skall du ha blivit ofrivilligt arbetslös för att få ersättning, men du kan även få ersättning om du självmant sagt upp dig så blir du avstängd från arbetslöshetsersättning under de första 45 dagarna, därefter så följer en karenstid på 7 dagar innan du kan få din ersättning utbetalt.

För att få ersättning så måste du skicka in ett antal dokument till arbetlöshetskassan, dessa är arbetsgivarintyg där din före detta arbetsgivare bekräftar hur mycket du har jobbat, samt en anmälan om arbetslöshet där du anger dina personuppgifter och information huruvida du har extraarbete och dylikt.

12 May 2012