Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Fasadrenovation, betonggjutning och omfogning

En hus fasad är mer än bara dess ansikte utåt, den är också avsedd att skydda huset från yttre påfrestningar som t.ex. fukt som kan åstadkomma omfattande skador på ett hus. Fasader byggs huvudsakligen av trä, betong eller tegel där fasaderna muras och eventuellt också blir täckt med murbruk eller puts av något slag. Oberoende av materialval finns det vissa standarder som ska följas och arbetet ska utföras fackmannamässigt och eventuellt också besiktigas av en besiktningsman för att försäkringsbolagen ska godkänna det hela.

Omfogning och Fasadrenovation

Med åren utsätts dock fasader för en hel del påfrestningar. Ett vanligt problem husägare får är att växtlighet spränger ut fogar och skapar sprickor i betongen allt eftersom växten växer sig större. T.ex träd kan vara bra om de planteras på ett visst avstånd ifrån huset just på grund av att trädrötterna kan växa sig såpass stora att det med tiden kan skada huset.

Det är en ond cirkel som startas, en spricka släpper in fukt i fasaden, fukten fryser under vintern till is som sedan i sin tur spränger ut ytterligare delar av fogarna vilket inför kommande år lämnar utrymme för ytterligare fukt att tränga in i fasaden.

Vid sådana lägen är det bortsett från att göra sig av med orsaken till skadorna, i detta exempel trädet, även dags att foga om fasaden. I vissa fall kan en hel fasadrenovation vara på plats där man går över allt från grunden, fogarna och även diverse fästen för att säkerställa att man inte bara behandlar symtomen utan även till nästa år kan vara säker på att fasaden håller tät.

Betonggjutning

För att ett hus ska vara värmeeffektivt och även stå emot fukt från marken är betonggjutningen också mycket viktig. Ett vanligt fel som inte var helt ovanligt på äldre hus var att man gjöt betongen direkt på grunden med isoleringen på insidan av betongen.

Idag lägger man istället den cirka 30 cm tjocka isolationen på undersidan av betongen, de t vill säga, mellan grunden och betongplattan. Detta hindrar fukt från att tränga in i betongen och har även visat sig minimera värmeförlusten genom betongplattan och på så vis skapa avsevärt mycket mer energieffektiva hus.

 

2 Sep 2012