Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Måla träfasad

Förarbete

Vädret bör ha varit varmt och torrt i flera dagar innan målning påbörjas. Bästa målningsperiod är perioden juni-augusti, men man ska alltid avsluta målningen i tid så att färgen har en chans att torka innan natten kommer med dagg eller frost. Måla inte heller på solvarma ytor. Innan målning påbörjas bör man inspektera byggnaden och byta ut rötskadade brädor. I de fall skadorna har uppstått på grund av felkonstruktion måste detta åtgärdas för att undvika nya rötskador.

Nytt trä skall målas snarast möjligt efter montering. Om virket målas inomhus före uppsättning, undvik att måla extremt torrt (fukthalt 6-8 %) virke. Detta kan t.ex uppstå efter inomhuslagring i ett varmt pannrum och liknande. Om så skett kommer virket att svälla maximalt när det sedan uppnår normal utomhusfukthalt (12-18 %). Hårda färgers (olika oljefärgstyper) elasticitet kan då vara otillräcklig, med färgsprickning som följd.

För att kunna välja rätt sorts färg är det viktigt att veta vilken färgtyp huset tidigare var målat med. Regeln är att använda samma som tidigare. Det är direkt olämpligt att övermåla en tidigare akrylaltfärgsmålad yta med en hård alkydfärg eftersom de är olika elastiska, och därför kan komma att glida mot varandra vid temperaturväxlingar.

Risken för sprickbildning och färgsläppning ökar då. Även tidigare slamfärgsmålade ytor (t.ex Falu Rödfärg) är oftast, utan att effektivt avlägsna all gammal slamfärg, olämpliga att måla om med någon annan färgtyp än slamfärg.

För att ta reda på med vilken färg ditt hus är målat med tidigare finns några knep:

På en ljus yta kan man lägga en droppe lut. Om ytan efter någon minut färgas gulbrun är det en alkydfärgsyta. En annan metod är att gnugga en T-sprit fuktad trasa på ytan. Blir färgen mjuk (löser sig) och färgar av sig lätt är det en akrylatfärg.

Målning

Var noga med att behandla ändträ och skarvar. Grunda med Grundolja på trärena ytor. Om du använder oljefärg eller oljeakrylatfärg måste du grunda med en trägrundfärg. Övermåla därefter 1-2 ggr med din slutstrykningsfärg. Färgtyperna har stora olikheter och olika färgsystem kan därför inte kombineras hur som helst. Läs instruktionen på etiketten noga!

Se till att det tidigare färgskiktet har torkat ut ordentligt före strykning. Detta kan ta flera dygn vid kall och fuktig väderlek. Kontrollera genom att trycka hårt med tummen mot färgen, glider ytskiktet betyder detta att färgen inte är tillräckligt torr.

Underhåll

Nedsmutsade fasader tvättas med fasadtvätt med noggrann eftersköljning. Ifall fasaden dessutom varit angripen av svamp och mögel (svarta prickar) så ska fasaden desinficeras genom att lägga på alg och mögel borttagning och låta det torka 1 dygn före övermålning.

Alkydoljefärger har en naturlig nermattning och blekning, vilken går snabbast på syd- och ostsidan av huset där UV-belastningen är som högst. Här kan det vara aktuellt att ha ett tätare underhållsintervall än för övriga sidor av huset.

19 Apr 2012