Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Stopp i avloppet – Nya och skonsammare metoder inom VVS

Inom ramen för VVS ingår värme, vatten och sanitet, detta är en del av vår vardag vi sällan tänker på förrän det faktiskt uppstår ett problem och man måste utföra en spolning av avloppet.

I denna artikel kommer vi förklara hur just en sådan spolning utförs samt vilka nya metoder det finns på marknaden. Information och tips är hämtade från www.stoppiavloppet.net.

När det uppstår ett problem bör man ta tag i detta direkt då de är väldigt akuta, ignorerar man dessa kan det snabbt uppstå skador på så väl vattenrör som avloppsrör vilket leder till fuktskador. Har man som bostadsägare fått ett stopp i avloppet bör man kontakta en firma som utför spolningar omgående.

Spolning – Hur fungerar det?

Ett stopp i avloppen kan orsakas av en rad olika saker, vanligen är det något som fastnat i de känsliga rören. De tär inte ovanligt att delar av avloppsrören är krökta och något böjda, detta skapar problem då smalare passager gör att skräp lättare fastnar. Man måste då utföra en spolning av avloppsrören för att få bukt med problemen.

En spolning innebär att man med hjälp av ett högtrycksaggregat spolar rent avloppsröret med ett högt tryck. Tidigare har man här använt sig av högtrycks spolning i kombination med kemikalier för att helt enkelt lösa upp det som sitter fast i röret, idag finns det mer skonsamma metoder för att få bukt med problemen.

Ny teknik och bättre metoder ur miljösynpunkt

Idag är det fullt möjligt att utföra avloppsspolningar utan att använda sig av kemikalier som är påfrestande för miljön. Genom ny teknik och bättre metoder kan man minska miljöpåverkan genom att enbart använda sig av vatten när man utför spolningar, det har aldrig varit viktigare än idag att tänka miljö och natur.

När man tidigare har använt sig av starka kemikaliska medel har dessa till slut spolats ut i naturen, genom att enbart använda sig av vanligt vatten vid spolning kan man förhindra skador på natur och djur. Metoderna har tagit emots väl på marknaden och används nu i allt större utsträckning då de inte bara är miljövänliga utan även är betydligt säkrare för den personal som utför spolningar av avlopp.

Vanligt vatten och högtrycksaggregat

Att hälla vanligt vatten i ett avlopp med stopp är ingen idé, då hade det helt enkelt räckt med att spola. När man däremot använder sig av vanligt vatten i kombination med ett högtrycksaggregat blir trycket så hårt att stoppet helt enkelt inte kan stå emot. Ett högtrycksaggregat presterar ett tryck på ca 200-400 bar, hur högt tryck man använder sig av är individuellt och kan skilja sig från fall till fall.

Nya metoder likt denna utvecklas ständigt då företag kontinuerligt väljer att fortbilda sig och ta till sig av de nya rönen som vetenskapen spår. Det är genom forskning och modern teknik man idag kan utföra miljövänliga spolningar av avloppen, precis som i alla branscher så gäller det även här att ligga i framkant. Vad vi kan se för nyheter inom VVS-branschen framöver kan bara framtiden utvisa.

23 Apr 2014