Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Vad är vårdgaranti och högkostnadsskydd för något?

Har du någon gång varit i behov av vård eller behövt utföra en operation? Själv har jag varit förskonad från detta hittills, men nu kommer jag förmodligen behöva detta då jag har fått en smärta i axeln som inte vill ge med sig. Eftersom jag tror det finns många där ute som också har åkommor av olika slag och mer eller mindre är i behov av vård så tänkte jag via denna artikel ge upplysning om två begrepp som har samband med vården i Sverige, nämligen "Vårdgaranti" och "Högkostnadsskydd".

Om vårdgaranti

Till skillnad från "akut vård" som du skall få omgående enligt lag så innebär vårdgarantin att du skall få hjälp och vård inom "rimlig tid". Eftersom mitt behov med axeln inte är av "akut karaktär" så kan jag alltså inte förvänta mig att få akut vård. hade jag haft en sjukvårdsförsäkring så hade jag kanske fått vård omgående, men dessvärre har inte min arbetsgivare det.

Mer ingående så innebär vårdgarantin att jag har rätt att byta vårdgivare om min nuvarande inte har tid att ta emot mig inom "rimlig tid". Nu har jag inte hunnit kolla upp vilken min vårdgivare är än, men det känns ju tryggt att jag kan få en en annan om jag skulle behöva det.

Vad innebär då begreppet "rimlig tid"? Jo, det innebär att jag skall kunna få kontakt med en vårdgivare samma dag som jag har behovet, skall kunna besöka en husläkare (om jag behöver) inom 5 dagar, skall kunna besöka en specialist inom 30 dagar, (om husläkaren anser att jag har behov av detta samt har beslutat remiss) samt få behandling inom 90 dagar (om specialisten anser att jag behöver det).

Om högkostnadsskydd

Detta skydd innebär att jag, på 1 år, är garanterad att inte betala över ett visst belopp oavsett hur höga patientavgifter jag får. För öppen sjukvård, sjukvårds behandling och viss tandvård så är detta belopp 900 kr. För läkemedel så är det 2200 kr, för tekniska hjälpmedel så är det 2000 kr och för sjukresor 1400 kr.

Jag tycker det är bra att att detta skydd finns så att det inte blir för dyrt för de som behöver vården som mest, ofta har ju de även inkomstbortfall på grund av sjukskrivning vilket innebär att den ekonomiska effekten hade blivit negativ i dubbel bemärkelse om inte högkostnadsskyddet funnits.

I övrigt så kommer jag även teckna en sjukvårdsförsäkring eftersom den kan säkerställa att jag får snabbare vård än vad som anges i vårdgarantin ovan, plus att man kan få kostnade för vården betalda.

9 May 2012