Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Vad orsakar ett stenskott?

Ett stenskott kan drabba alla som vistas i trafiken. Det finns vissa saker vi kan göra för att reducera riskerna men att köra bil kan alltid innebära att en sten eller annat föremål träffar rutan och orsakar skador. Det är också mildare att köra i en stad än  för de som lever ute på landet och inte har asfalterade vägar.

Stenskott

När ett föremål träffar rutan och orsakar ett märke kallas det för stenskott. Det behöver inte vara en sten utan det kan även vara rejäla hagel exempelvis, men skadorna benämns ändå som stenskott. Stenskott kan inträffa på flera olika ställen men på motorvägar under sommaren är chansen minimal.

Våren och vintern är två årstider då det är vanligt med stenskott. För att undvika avåkningar på grund av glatt underlag så använder många kommuner grus som motåtgärd. Större partiklar i gruset kan flyga upp och träffa rutan, ju högre hastighet desto större kraft i skottet. Det är framförallt på grusade vägar som har en hastighetsbegränsning som överstiger 70 kilometer i timmen som stenskott är vanligt förekommande.

Vägarbeten där ny asfalt skall läggas är andra ställen där det finns ökad risk, genom att hålla avståndet till bilen framför går det att minska faran med ett stenskott.

Åtgärder

Det finns två varianter av åtgärder, det ena är att laga stenskottet och det andra att byta hela rutan. Att byta ut hela rutan är givetvis dyrare än att bara laga ett litet hål. Det finns flera avgörande saker som påverkar vilken åtgärd som måste göras.

Vindrutan på bilen är inte bara till för att se utan även för säkerheten. Vissa stenskott hamnar så att de försvagar hela rutans konstruktion. Oavsett hur liten skadan är måste hela rutan bytas ut. Skadans storlek spelar ingen roll, det är ändå viktigt att åtgärda den snarast möjligt. Ett litet hål kan börja spricka, och fast det skulle räckt med en liten lagning slutar det med ett vindrutebyte.

26 Sep 2013