Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

BMI och dess betydelse

Vad är BMI?

Det pratas mycket om BMI, så det kan vara bra att veta vad det innebär och vilken roll BMI spelar för din hälsa. BMI är en förkortning på ”Body Mass Index.” BMI beräknas utifrån din längd och din vikt. Du måste alltså veta hur lång du är och hur mycket du väger.

Förhållandet mellan de två värdena beräknas och detta är ditt Body Mass Index. Ett visst spann anses som normalt. Om ditt värde hamnar under eller över detta har det implikationer för din hälsa. Det är ett sätt att mäta om man är under- eller överviktig.

BMI-kategorier

När du räknar ut ditt BMI ska du ha följande i åtanke:

  • Om ditt BMI är under 18.5 anses du vara underviktig
  • Om ditt BMI ligger mellan 18.5 och 24.9 ligger du inom normalvikt
  • Om ditt BMI ligger mellan 25 och 29 anses du vara överviktig
  • Om ditt BMI är över 30 lider du av fetma

Dessa kategorier hjälper dig att avgöra hur du ligger till gentemot din idealvikt. Det är viktigt att du förstår vad BMI är innan du börjar banta eller motionera.

Hur du kan överkomma problem med undervikt

Om ditt BMI ligger under 18.5 tyder det på att du är underviktig. Detta innebär att din kropp inte innehåller tillräckligt med fett för att utföra livsnödvändiga funktioner eller för att skydda dina organ.

Fett är nödvändigt för att vissa processer ska fungera och hålla dig vid god hälsa. Om du är underviktig betyder det att fetthalten är för låg eller att dina ben är urkalkade. Rent oavsett betyder detta att du måste ändra på dina matvanor och motionsrutiner, så att du kan stärka dina leder och ligament, bättra på din benutveckling, och öka fettlagren i din kropp efter behov.

Hur du undviker risken med fetma

Det är likaledes viktigt att beräkna ditt BMI för att se om du är överviktig eller till och med ligger i riskzonen för fetma. Fetma har nu länkats till flera olika hälsoproblem. Det kan påverka ditt blodtryck, ditt hjärta, och andra relaterade komplikationer.

Läkare rekommenderar därför att du testar ditt BMI för att veta hur du ligger till. Precis som med andra BMI-värden finns det steg du måste ta för att rätta till din vikt om du ligger utanför normalspannet. Många läkare erbjuder bantningsplaner och motionsrutiner till patienter som lider av fetma. Även om mediciner och operationer också är alternativa sätt att minska i vikt behöver du göra långsiktiga förändringar såsom ändrade matvanor.

 

26 Oct 2013