Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Epilepsi - En sjukdom?

Vad är epilepsi egentligen?

Epilepsi är en sjukdom som ca 0,5 - 1% av befolkningen i Sverige har. Det innebär att cirka 60 000 personer lider av detta. Av dessa är det ungefär 10 000 barn. Varje år är det cirka 4500 personer som drabbas. Epilepsi är ett samlingsnamn för en rad olika anfall med en rad olika orsaker. Det är egentligen ingen sjukdom i vanlig bemärkelse utan en störning i den elektriska aktiviteten i hjärnans nervceller.

Sjukdomen innebär att man då och då får epileptiska anfall. Dessa anfall skiftar mycket i intensitet och längd. Anfallen kan även komma olika ofta hos olika människor, alltifrån ett eller ett par anfall under hela livet till flera anfall varje dag.

Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Anfallen är olika beroende på vart i hjärnan urladdningen sker. De epileptiska anfallen startar nästintill alltid mycket plötsligt. De varar från ett par sekunder till flera minuter och slutar av sig själva. Oftast är medvetandet mer eller mindre påverkat under anfallet.

Orsak

Epilepsi är som sagt egentligen ingen sjukdom utan en symptom på en störning i den elektriska aktiviteten i hjärnans nervceller. Ett anfall kan bero på en rad olika orsaker.

Den neurolog som ansvarar för utredningen baserar sin diagnos och sin bedömning av orsaken i första hand på sjukdomshistorien och den neurologiska undersökningen, samt på resultat av olika laboratorieundersökningar som görs - EEG, datortomografi, magnetröntgen med mera. Det har skett en stor utveckling av de metoder man använder för undersökning av personer med epilepsi under de senaste åren.

Trots denna utveckling av undersökningsmetoder kan man hos ungefär hälften av dem som insjuknar i vuxen ålder inte hitta orsaken till epilepsin. Det är väldigt viktigt att man observerar och exakt beskriver hur anfallen ser ut. Det är också viktigt att utredningen kommer igång snabbt efter de första symptomen, framförallt när det gäller små barn. Då kan man förhindra eventuella följdskador, som annars kan bli resultatet av många epileptiska anfall.

Det är endast ett fåtal former av epilepsi som har ärftlig bakgrund. Man vet däremot att arvsfaktorer påverkar det som kallas anfallströskeln, det vill säga, nervcellernas känslighet för skada. Samma grad av hjärnskada kan hos en person ge upphov till epileptiska anfall, men inte hos en annan. Det skiljer sig åt bland alla de personer som drabbas av sjukdomen.

Epilepsi kan även orsakas av yttre skador på hjärnan, till exempel en svårare skallskada till följd av trafikolycka, stroke eller ärr efter en tumöroperation. Orsaken kan även vara missbildning på hjärnan, förlossningsskador eller förändringar efter sjukdomar.

De epileptiska anfallen är alltså symptom på en skada. För det mesta är själva skadan i sig så liten att den inte ger några symptom mellan anfallen. Vid vissa former av epileptiska anfall kan man med de undersökningsmetoder som finns idag inte upptäcka någon skada. Sannolikt handlar det då om kemiska eller elektriska störningar inne i nervcellerna eller i balansen mellan cellerna.

Stroke är den vanligaste orsaken till epilepsi hos äldre människor. Hos barn vet man inte alltid orsaken, men den kan vara ärftlig. Är det kända orsaker, kan det vara förlossningsskador, skallskador, infektioner och utvecklingsstörning.

I nästa artikel så kommer du att få veta mer om symtom vid epilepsi.

27 Mar 2013