Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Bokföring & Fakturering

RSS

A Invest Consulting -redovisningsbyrå i Malmö

10 Oct 2016

Är du på jakt efter en bra redovisningsbyrå i Malmö? Då kan du kolla in A Invest Consulting. Detta är en redovisningsbyrå som satt upp en affärsidé. De vill genom att göra en komplett och grundlig analys av ditt behov som kund kunna leverera tjänster med engagemang, kvalitet och affärsmässighet. Att anlita en redovisningsbyrå är [...]


Att sälja fakturor

3 Oct 2016

Idag finns det både små och stora företag som kan ha behov av att förbättra sin egen likviditet så väl som att på ett snabbt sätt frigöra kapital. Det finns ett mycket enkelt sätt att göra detta på och det är att vända sig till ett factoringbolag. Ett sådant är Invoice Finance. De ägnar sig [...]


Redovisning småföretag

27 Jan 2014

Det är lagstiftat att alla företag ska ha en löpande redovisning som ska göras enligt ”god redovisningssed”. Bokföringslagen ska följas och är det ett aktiebolag så ska även aktiebolagslagen beaktas. När man redovisar ska man använda kontoplanen EU BAS. Kontoplanen uppdateras vanligtvis varje år. Man behöver ej använda den senaste versionen, det viktigaste är att [...]


Bra med dokumenthantering

26 Dec 2013

Det blir allt vanligare att man har ett så kallat dokumenthanteringsprogram för sitt företag. Men vad är egentligen dokumenthantering och varför är det viktigt, på mer eller mindre alla moderna företag? Här kommer en kort introduktion till dokumenthantering och vad du som företagare bör tänka på vid hantering av dokument. Vad är dokumenthantering? Dokumenthantering är [...]


Bokföringsskyldighet och företag

26 Dec 2013

Att starta ett företag är det många som drömmer om och några få som gör det och av dessa är det bara några som lyckas. För att lyckas måste man ha koll på ekonomin och följa det regelverk som gäller för redovisning och löpande bokföring. Denna artikel är en kort sammanfattning av vad som gäller [...]


Så fakturerar du bäst från ditt eget företag

21 Dec 2013

Om du driver eget företag Kan det ta lång tid mellan att du levererar en vara eller utför en tjänst och till den dag då du har pengarna på ditt konto. Du kanske själv har lagt ut pengar i samband med inköp av varan och så får du vänta länge på att få betalt från [...]


Bokföring nödvändigt för alla företag

8 Nov 2013

Bokföring är någonting som är helt nödvändigt att sköta löpande för alla företag, inte minst för de företag som har anställda och komplexa affärsåtaganden, till skillnad från enskilda firmor. Men för att göra det krävs resurser och kompetens. Om man inte har det inom företaget kan man idag enkelt få hjälp med att sköta bokföringen [...]


Många fördelar med efh

21 Sep 2013

Alltfler företag inser nu fördelarna med elektronisk fakturahantering (efh). Att så sker är inte särskilt överraskande, mer märkligt är att tekniken inte fått genomslag långt tidigare. Både privatpersoner och företag är ju egentligen redan från början fullt medvetna om vikten av sund fakturahantering. Privatpersoner som inte sköter betalningen av räkningar och fakturor får nämligen problem [...]


Expert på lönehantering

19 May 2013

Den 25:e varje månad är ett väldigt efterlängtat datum för de anställda runt om på arbetsplatserna i vårt land. Det är som bekant det datumet som lönen krediteras på kontot. För att bli Sveriges mest impopulära chef är det enda som krävs ett misslyckande så att lönen inte finns tillhanda på personalens konto den dagen. [...]


Extrahera och tolka information från pappersfakturor

21 Mar 2013

Även om allt fler företag håller på att gå över till användning av elektroniska fakturor finns det fortfarande många företag som föredrar att skicka vanliga, traditionella pappersfakturor. Allting ska självklart bokföras och sparas, vilket tar mycket tid. Fakturan är en viktig del av inköpsprocessen, eftersom den innehåller all viktig information om vad det är som [...]


Rätt lönesystem effektiviserar verksamheten

26 Feb 2013

Lönehantering kräver både kompetens och effektivitet, men faktum är att en löneadministratör kan vara hur duktig, påläst och effektiv som helst men har ni inte rätt lönesystem så kommer er lönehantering inte att vara så enkel som den faktiskt kan vara. Med fel lönesystem tar lönehanteringen onödigt lång tid och risken att saker blir fel [...]


Företagets löpande bokföring

1 Feb 2013

Bokföring innefattar allt som har med företagets ekonomi att göra. Där ingår att systematiskt spara olika avtal på rätt plats, att göra bokslutsdispositioner vid årets slut och att förbereda bolagets årsredovisningar. Med löpande bokföring brukar man dock endast mena det löpande arbetet med att bokföra inkommande och utgående fakturor. Om du pratar med en redovisningsbyrå [...]


När ska man anlita ett factoringbolag?

6 Mar 2012

Factoring eller fakturabelåning som det kallas på svenska är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Enkelt förklarat innebär fakturabelåning att man som företagare säljer av sina fakturor till en tredjepart vars hela verksamhet kretsar kring just indrivning av fakturabetalningar. Man skulle kunna kalla fakturabelåning för en typ av outsourcing för att minska företagets kreditrisk och förbättra [...]


Testa flera faktureringsprogram !

16 Nov 2011

När du ska införskaffa ett faktureringsprogram för att underlätta din fakturering är det viktigt att du testar olika program innan du gör ditt slutgiltiga val. Det kan hända att du testar ett program som på ytan verkar innehålla precis alla funktioner du behöver, men till slut visar det sig att programmet faktiskt inte alls är [...]