Artikelparadis

Artikelparadis startades 2011 och drivs för närvarande av Staffan Sundblad. Vi har som mål att bli den största och bästa svenska artikelkatalog som världen har skådat. Med din hjälp kan vi göra detta möjligt. En artikelkatalog är ett perfekt sätt för att exponera dig själv eller dina webbprojekt på internet. Skriv artiklar, lägg in länkar, skicka in dom, få dom publicerade och se din business växa för varje dag!

Senaste artiklarna:

Arbetsplatssäkerhet

RSS

Alla arbetsplatser bör ha första hjälpen!

5 Oct 2017

Här ser du en hjärtstartare. Innan jag lärde mig någonting om hjärt- och lungräddning och hur man kan rädda liv, visste jag inte om att sådana ens fanns. Nu vet jag, det borde du med göra. En hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död. Den räddar liv nämligen. Även om man är ung, kan [...]


Säkerhetsventil - skydd för hela produktionen

22 Sep 2017

Alla industrier som har med vätskor, degar, flöden och vatten behöver olika rör och armaturer. Eftersom de flesta produktioner som har med vätskeliknande material att göra, behöver leda det från det ena stället till det andra, där de genomgår olika behandlingar och tillförs olika substanser, eller tvärtom, renas från vissa substanser. Oavsett vad som sker [...]


Industriklättring – arbete på hög höjd

11 Jan 2014

I takt med att vi utrustar våra byggnader med allt mer saker, belysning och annan utrustning, och att vi dessutom i allt större utsträckning bygger på höjden, så har behovet av industriklättring ökat. Industriklättring innebär att man helt enkelt utför olika arbeten på hög höjd, vilket kräver att man har personer som både är experter [...]


Liftutbildning för säkra lyft

8 Jan 2014

Det har blivit allt mer populärt att använda sig av liftar för att effektivt kunna lyfta tunga föremål, objekt och inte minst människor. Liftar har många fördelar, inte minst när de används istället för byggnadsställningar. Att använda byggnadsställningar när man till exempel ska måla om ett hus är nämligen både opraktiskt och dyrt. En byggnadsställning [...]


Höj säkerheten med ID-kort för företag

15 Oct 2013

Att inte ha kontroll över vem som rör sig på arbetsplatsen och har tillgång till all känslig information som förvaras där innebär en stor säkerhetsrisk för företaget. Förutom de som är fast anställda på företaget kan arbetsplatsen även besökas flitigt av andra tillfälliga besökare som t.ex. kunder, tillfälligt anställda och personer som jobbar med konsultuppdrag. [...]


Liftutbildning – ett krav i många jobb

3 Oct 2013

Säkerheten är a och o på arbetsplatser av mer tekniskt slag där det händer mycket. På lager, bilverkstäder och i en rad andra verksamheter använder man liftar och annan hydraulisk utrustning dagligen i det löpande arbetet. Det kan dock vara synnerligen farligt att använda den typen av utrustning om säkerheten brister. Ett avgörande steg för [...]


Så här väljer du förvaringsskåp

2 Jul 2013

Den vanligaste typen av förvaringsskåp är skåp som används i bland annat skolor, på kontor och arbetsplatser. På dessa platser brukar alla ha sitt eget skåp i vilket man kan förvara sina personliga ägodelar som man inte vill bära med sig hela tiden, eller om arbetsplatsen kräver särskild klädsel så kan man enkelt förvara sina [...]


Det praktiska med passerkort

6 Jun 2013

Många företag använder sig av passerkort för att de som arbetar på arbetsplatsen ska kunna komma och gå när de vill på ett så smidigt sätt som möjligt. Passerkort gör att arbetsplatsen blir en säkrare plats att vistas på eftersom man garanterar att bara de som är behöriga har tillgång till vissa utrymmen i lokalerna. [...]


YKB – ett krav om du vill jobba som yrkesförare

29 May 2013

Sedan den 10:e september 2009 gäller nya regler för den som kör tung lastbil i jobbet i alla EU-länder samt Norge, Liechtenstein och Island. Alla yrkesförare måste numera erhålla ett yrkeskompetensbevis, ofta förkortat YKB. Detta certifikat avser att öka säkerheten i en bransch som ofta transporterar känsligt eller farligt gods och där yrkesarbetarna ofta kör [...]


Halkolyckor inom restaurang och catering

3 Mar 2013

Att jobba i restaurang eller inom catering kan vara ett stressfullt jobb. Det är mycket som ska göras och oftast ska det göras väldigt snabbt. När man stressar för att hinna med så mycket som möjligt så är det lätt hänt att det sker en olycka. Den vanligaste olyckan inom restaurang- och catering branschen är [...]


Taksäkerhet och fallskyddssystem

27 Jun 2012

När det gäller taksäkerhet så finns det flera olika fallskyddssystem som man kan använda sig av – både sådana som kan monteras vertikalt och sådana som monteras horisontellt längs med taknocken. Vanligast är att man använder sig av ett horisontellt fallskyddssystem vid exempelvis takreparationer, byten av takpannor eller underhåll av yttertak. Denna typ av arbeten [...]


Skyddsåtgärder är viktiga för taksäkerhet

26 Apr 2012

Att falla från hög höjd är den vanligaste döds- och olycksorsaken på byggarbetsplatser. Detta påminner oss om hur viktigt det är att göra vad man kan för att förebygga farliga fall så väl vid professionella arbetsinsatser på hög höjd som arbete på hög höjd i hemmet, till exempel god taksäkerhet. Ett av de viktigaste verktygen [...]


Svindlande höjder för tekniker

28 Mar 2012

Högt uppe i vindkraftverken ser du dem, på husfasaderna hänger de i sina linor, de inspekterar broar, de klättrar i master, de skottar snö på taken på stadens höga hus. Det ilar till i magen bara du ser på dem, men det verkar inte bekomma dem att dingla i sina linor så högt över marken, [...]